Zimná údržba

Zimná údržba je tak tiež veľmi dôležitá hlavne pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky pripadne schodnosť chodníkov.
 
Pri zimnej údržbe vám ponúkame odhŕňanie snehu z parkovísk a ciest čí už súkromných alebo firemných pozemkov obchodných centier a podobne. Taktiež ponúkame posyp soľou alebo štrkom.
 
Dané práce vykonávame traktorom s radlicou so šírkou 3m s gumovým britom a čelným nakladačom, dočisťovanie chodníkov robíme ručne alebo s malotraktorom.